Probeer module 1 gratis! Dreamsheet

Privacy

Websitebezoek

Onze website maakt gebruik van cookies. Die zijn nodig voor een juiste werking van de website. Wij doen dit zodat wij weten of het gaat om een eerste bezoek aan de website, hoeveel tijd u neemt om door de website te navigeren en op welke pagina u besluit om de website te verlaten.

Verzamelen persoonsgegevens

Op onze website bieden we de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze Dream Flash! en tijdens dit aanmeldproces je e-mailadres achter te laten. We gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden van activiteiten van Create the Impossible.

We houden deze privégegevens uiteraard privé. Je gegevens zijn immers van jezelf. We begrijpen dat als je je aanmeldt voor onze Dream Flash!, je niet wilt dat anderen er met deze gegevens vandoor gaan. Je persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren en gebruiken je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als je aangeeft onze Dream Flash! niet langer te willen ontvangen, schonen we ons adressenbestand op en verwijderen we de gegevens die je hebt verstrekt.

Als je op een gegeven moment inderdaad beslist dat je de Dream Flash! niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek, zodat we kunnen aantonen dat je geen e-mail meer wilt ontvangen.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk, met behulp van de link onderaan de laatst ontvangen Dream Flash!.

Koppelingen naar derden

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Dit privacybeleid dekt niet het gebruik van de website van derden en om deze reden aanvaardt Create the Impossible geen aansprakelijkheid voor het onzorgvuldig gebruik van persoonlijke gegevens of correct uitvoeren van de regelgeving door deze partijen. Wij adviseren je dan ook om de privacy statements van deze derden te raadplegen.